Tietoa meistä

Lieksan Somaliperheyhdistys ry

Vertaistuki, ohjaus- ja neuvontapalvelut, koulutus, ryhmät

Yhdistyksen tarkoitus

Lieksan Somaliperheyhdistys ry on perustettu vuonna 2013. Yhdistyksen tavoitteena on auttaa maahanmuuttajia kotoutumaan, toimia siltana maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välillä sekä toimia rasismin kitkemiseksi yhteiskunnastamme.

Yhdistys järjestää erilaista toimintaa maahanmuuttajille, tarjoaa tiloja toimintaan, touttaa vertaistoimintaa, järjestää koulutuksia ja monikulttuurisia tapahtumia.

Yhdistys on järjestänyt erilaisia työpajoja ja koulutuksia vuoden aikana ja näihin on osallistunut yhteensä 839 osallistujaa. Vuoden aikana on tehty opintomatkoja Ouluun, Kuopioon ja Helsinkiin. Yhteistyöverkostoja on luotu ja puitesopimukset palvelujen kehittämiseksi on tehty Väestöliiton, Somaliliiton ja Fimun kanssa. Lieksan Somaliperheyhdistys ry sai edustajansa Fimun hallitukseen.

Lieksan Somaliperheyhdistys osti Rantalantie 7:n kiinteistön omaan toimintaansa. Monikulttuurinen toiminta siirtyi uuteen kiinteistöön elokuussa 2015. Tavoitteena on peruskorjata rakennus ja perustaa kaikille avoin Metka-kyläkulttuuritalo palveluineen ja yritystoimintoineen.

Yhdistyksen kanssa aktiivisesti yhteistyötä tekeviä tahoja ovat mm.:

Lieksan Kaupunki
Pikes
Te-toimisto
Lieksan Seurakunta
Lieksan Tukipiste
Ely-keskus
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys
SPR
Silta verkostoineen
Itä-Suomen yliopisto
Kotona Suomessa-hanke (osaamiskeskus)
Väestöliito
Fimu
Suomi-Somalia seura
Somaliliito

Lieksan Somaliperheyhdistys ry